Master thesis regulation

Summary

  • The master thesis is prepared during the third semester of the studies. It counts for 30 ECTS.
  • The thesis is written in English and is examined by a three members committee which includes the thesis supervisor.
  • The student is proposing a supervisor at the end of the second semester of the studies.
  • At the beginning of the third semester the proposal of research area and a summary of the proposed thesis should be submitted to the program secretary to be approved by the Program Board.

Κανονισμός Διπλωματικών Εργασιών Τεύχος B’ 2941/16.07.2019

Extract from the official Program Regulation

Άρθρο 6.4

Για κάθε Μεταπτυχιακό Φοιτητή στο Μάστερ ορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής) έως το τέλος του εαρινού εξαμήνου, μετά από την γραπτή εκφρασμένη επιθυμία του μεταπτυχιακού φοιτητή για συνεργασία με συγκεκριμένο μέλος, ο Επιβλέπων Καθηγητής (ΕΚ).

Με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου των σπουδών των μεταπτυχιακών φοιτητών του Μάστερ, ορίζεται από τη Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Επιτροπής), η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή και το θέμα της μεταπτυχιακής διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ), μετά από τη γραπτή εκφρασμένη επιθυμία του μεταπτυχιακού φοιτητή, στην οποία επισυνάπτεται περίληψη της προτεινόμενης εργασίας. Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή αποτελείται από ένα μέλος της οποίας είναι υποχρεωτικά ο Επιβλέπων καθηγητής (ΕΚ) της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΔΕ), που είναι διδάσκων του Μάστερ και είναι και ο πρόεδρος της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Το γνωστικό αντικείμενο των υπόλοιπων μελών της εξεταστικής επιτροπής πρέπει να είναι συναφές με το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής Εργασίας και να είναι μέλη Διδακτικού & Ερευνητικού Προσωπικού ή ερευνητές των βαθμίδων Α’, Β’ ή Γ’, οι οποίοι είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος.

Οι διαδικασίες εκπόνησης της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ορίζονται στο άρθρο 7 του παρόντος κανονισμού.

Η έγκριση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΔΕ) μπορεί να ληφθεί και με την σύμφωνη γνώμη μόνο των δύο μελών της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής, τα οποία και βαθμολογούν. Σε περίπτωση αποτυχίας στην εξέταση της διπλωματικής εργασίας, ο μεταπτυχιακός φοιτητής μπορεί να επανεξετασθεί για μια ακόμη φορά, όχι νωρίτερα από τρεις μήνες, ούτε αργότερα από έξι, από την προηγούμενη εξέταση. Σε περίπτωση δεύτερης αποτυχίας ο φοιτητής διαγράφεται από το Μάστερ μετά από απόφαση της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής.

Για την απονομή του Διατμηματικού Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Μάστερ), απαιτείται προαγωγικός βαθμός σε όλα τα μεταπτυχιακά μαθήματα και στη Διπλωματική Εργασία. Αν η εν λόγω προϋπόθεση δεν επιτευχθεί μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία, ο μεταπτυχιακός φοιτητής δικαιούται απλού πιστοποιητικού επιτυχούς παρακολούθησης των μαθημάτων, ό,που έλαβε προαγωγικό βαθμό και αποχωρεί.

Άρθρο 7. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ (ΔΕ)

Για την εκπόνηση και συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, ισχύουν οι όροι συγγραφής και δημοσιοποίησης μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών του Πανεπιστημίου Πατρών, όπως φαίνεται στο υπόδειγμα, Παράρτημα Γ του παρόντος.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία είναι πρωτότυπη ερευνητική εργασία που εκπονείται υπό την επίβλεψη έμπειρου ακαδημαϊκού ερευνητή ΕΚ και στην οποία αντιστοιχούν 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

Η συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας γίνεται στην Αγγλική γλώσσα.

7.1 Εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΕ)

Η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εκπονείται κατά το τρίτο (τελευταίο) εξάμηνο. Η εκπόνηση της δύναται να αρχίσει εφόσον έχει ληφθεί προβιβάσιμος βαθμός σε μαθήματα που αντιστοιχούν σε τουλάχιστον 36 πιστωτικές μονάδες και έχει διάρκεια τουλάχιστον ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο.

Με την έναρξη του τρίτου εξαμήνου ο μεταπτυχιακός φοιτητής με τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντος Καθηγητή (ΕΚ), καταθέτει έγγραφο στη Γραμματεία του Τμήματος που ανακοινώνει την θεματική περιοχή στην οποία θα εκπονηθεί η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, ενώ ο ακριβής τίτλος της θα προσδιορίζεται μετά την ολοκλήρωσή της.

Η αλλαγή θέματος μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας ή/και Επιβλέποντα Καθηγητή μπορεί να πραγματοποιηθεί άπαξ μέχρι την λήξη του τρίτου εξαμήνου μετά από αιτιολογημένη αίτηση του Μεταπτυχιακού Φοιτητή, με την σύμφωνη γνώμη του νυν Επιβλέποντα Καθηγητή της διπλωματικής και του προτεινόμενου Επιβλέποντα Καθηγητή.

7.2 Συγγραφή μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΔΕ)

Θέματα που αφορούν στη συγγραφή της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας, όπως π.χ. γλώσσα, γραμματοσειρά, οδηγίες για την περίληψη, το περιεχόμενο, τη διάρθρωση και τον τρόπο παρουσίασης της εργασίας, ζητήματα βιβλιογραφίας, κ.λπ., παρατίθενται στα Παραρτήματα Β και Γ του παρόντος κανονισμού.

7.3 Παρουσίαση μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΔΕ)

Η παρουσίαση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΔΕ) για την απόκτηση του ΔΔΜΣ εξετάζεται και εγκρίνεται από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή, η οποία ορίζεται από την Ειδική Διατμηματική Επιτροπή και γίνεται δημόσια. Η ανακοίνωση για εξέταση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και η πρόσκληση της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής γίνεται τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την ημερομηνία πραγματοποίησής της.

Οι συνεδριάσεις των Τριμελών Εξεταστικών Επιτροπών και η εξέταση των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών, μπορούν να γίνονται καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

Μετά την ολοκλήρωση της ανάπτυξης του θέματος και τις απαντήσεις του υποψηφίου σε σχετικές επιστημονικές ερωτήσεις αποχωρεί το ακροατήριο και ακολουθεί η διαδικασία αξιολόγησης του υποψηφίου και τελικής κρίσης της ΔΕ από την Τριμελή Εξεταστική Επιτροπή. Σε αυτή την περίπτωση το πρακτικό εξέτασης με την σχετική αιτιολόγηση και το βαθμολόγιο της ΔΕ υποβάλλεται από τον πρόεδρο της Τριμελούς Εξεταστικής Επιτροπής στην Γραμματεία του επισπεύδοντος Τμήματος. Η Τριμελής Εξεταστική Επιτροπή οριστικοποιεί και τον
τελικό τίτλο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Ο βαθμός της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας εισάγεται από τον Επιβλέποντα Καθηγητή και στο ψηφιακό σύστημα του Πανεπιστημίου.

Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία, εφόσον εγκριθεί από την εξεταστική επιτροπή, αναρτάται υποχρεωτικά στο ψηφιακό αποθετήριο του Πανεπιστημίου Πατρών.

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close